INTRO20

Trobada Online de Cultura i Creació Digitals

1, 2 i 3 de maig 2020

Menu

Forms

Playmodes

Link
enrere

Forms és un exercici de síntesi audiovisual en temps real.

Conduit per un conjunt de regles per a la generació gràfica basades en l'atzar i la probabilitat, un programari personalitzat proposa una sèrie de composicions visuals creades en temps real i que no es repeteixen mai.

Els resultats gràfics fan referència a l’abstracció geomètrica de l’avantguarda: des de l’escola de la Bauhaus (Kandinsky, Klee, Mondrian) fins als suprematistes i constructivistes russos (Malevitch, Rodchenko).

Aquestes partitures es poden emmarcar dins la tradició de la notació musical gràfica que va prendre força entre els compositors del segle XX (John Cage, Karlheinz Stockhausen, Mestres Quadreny, Gyorgi Ligetti ...), i que permeten que la música s'alliberi del to, el compàs i la rigidesa dels pentagrames.

Gràcies a un motor de "sonificació" en temps real, els gràfics resultants es transformen en so mitjançant algoritmes de síntesi espectral. Un capçal recorre la imatge d’esquerra a dreta, interpretant aquell petit fragment vertical de la imatge. La luminància captada per aquest capçal es transforma en freqüencies greus (si els pixels es troben a la part inferior de la imatge) o agudes (si els pixels es troben a la part superior de la imatge).

Forms evoluciona periòdicament amb nous algorismes gràfics i sonors, i es retransmet de forma permanent al canal Twitch de Playmodes, les 24 hores del dia, durant el confinament per la pandèmia.

Bio

Playmodes és un estudi de recerca audiovisual.

Un equip híbrid d’enginyers, músics i dissenyadors que treballen amb tecnologies digitals creades per ells mateixos, donant vida a originals instruments de so i llum. Aquest luthierisme digital els ha portat a aplicar la seva creativitat a instal·lacions immersives, escenografia o mapeig de projeccions, en un viatge fora dels límits quadrats de les pantalles tradicionals.

El seu profund interès per les relacions entre fenòmens visuals i auditius, així com les seves habilitats en la composició de música electrònica, porta a Playmodes a crear projectes on el so i la imatge es tracten com una única matèria. En la majoria dels seus projectes, els mateixos fluxos de dades generen àudio i imatge mitjançant programari elaborats per ells mateixos, portant l’audiència a fortes percepcions sinestètiques.

www.playmodes.com