INTRO20

Trobada Online de Cultura i Creació Digitals

1, 2 i 3 de maig 2020

Menu

Open Call!

Ara fins al 27 d'abril!

[Más abajo en castellano] [Scroll down for English]

Fem una crida a artistes, creadores o programadores que hagin desenvolupat un projecte durant el confinament i que el vulguin compartir a l'Exposició Online de l’INTRO. El format és completament lliure i haurà de poder ser visualitzat a través d'un link. Exemple: videoart, net.art, etc.

La selecció de projectes es notificarà per correu electrònic a les participants uns dies abans, i es farà pública l'1 de Maig a la primera activitat de l'INTRO.

La data límit per a l’enviament de projectes és el 24 d'abril 27 d'abril a les 24h, a: info@escape.cat i ha d'incloure la següent informació:

 • > Nom Complet
 • > Semblança Biogràfica
 • > Resum del Projecte
 • > Link al Projecte

Conscients de la situació econòmica cultural, utilitzarem la plataforma PayPal perquè els assistents puguin fer donacions online i que seran distribuïdes entre totes les artistes i ponents de l'INTRO.


¡Open Call!

¡Ahora hasta el 27 de abril!

Hacemos una llamada a artistas, creadoras o programadoras que hayan desarrollado un proyecto durante el confinamiento y que lo quieran comparitr en la Exposición Online del INTRO. El formato es completamente libre y deberá poder ser visualizado mediante un link. Ejemplo: videoart, net.art, etc.

La selección de proyectos se notificará por correo electrónico a las participantes unos días antes, y se hará pública el 1 de mayo en la primera actividad del INTRO.

La fecha límite para el envío de proyectos es el 24 de abril 27 de abril a las 24h, a: info@escape.cat y debe incluir la siguiente información:

 • > Nombre Completo
 • > Semblanza Biográfica
 • > Resumen del Proyecto
 • > Link al Proyecto

Conscientes de la situación económica cultural, usaremos la plataforma PayPal para qué los asistentes puedan hacer donaciones online y que serán distribuidas entre todas las artistas y ponentes del INTRO.


Open Call!

Now until april 27th!

We are looking for artists, creators, and programmers who are developing creative proposals during the COVID-19 lock-down and who would like to share during INTRO’s Online Exhibition. The format is completely free but with the technical requirement to share via links (e.g., videoart, net.art, etc.)

If your project is selected, you will be notified via e-mail and through a public announcement on May 1 during the first-part of INTRO. The deadline to submit your proposals is April 24 April 27 at 24h CEST to info@escape.cat please, remember to include the following information:

 • > Full name
 • > Bio
 • > Summary of the Project
 • > Link to the Project

In addition, we kindly appreciate any donations to support our growing community of artists during this difficult and uncertain time. Donations for all INTRO artists and speakers will be received via PayPal. We want to thank everyone in advance for your time and kindest considerations!